17/03/2014 - Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-66 ετών


 

 

Ξεκινά στις 21-3-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

 

Πηγή: ΟΑΕΔ