Κοινωνικός απολογισμός: «Λειτουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας των δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Πατρών»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΩΝ»


 

 Σχετ.: 1) Το από 2/5/2012 υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας.

         2) Η με αρ.2.14401/6.3280/21-6-2012 απόφαση της ένταξης της Πράξης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

         3) Η από 12/2/2014 επαναληπτική επιστολή μας.

 

Η ΣΤΗΡΙΞΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ως συντονιστής και δικαιούχος της Πράξης «Λειτουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σας διαβιβάζει συνημμένα τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» στο Δήμο Πατρέων και που αφορούν αποκλειστικά την εξυπηρέτηση και την κάλυψη βασικών και βιοποριστικών αναγκών απόρων συνδημοτών μας που διαβιούν στα όρια της φτώχειας ή κάτω και από τα όρια της φτώχειας.

Πιο συγκεκριμένα ο απολογισμός της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων έχει ως εξής:

 

α) ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ.

Η Δομή Παροχής Συσσιτίων ξεκίνησε την λειτουργία της τον Μάρτιο του 2013 και απασχολεί (7) επτά εργαζόμενους. Η δομή παρέχει υπηρεσίες συσσιτίου σε απόρους συμπολίτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αλλά και του έτους και τις Κυριακές όπως και τις ημέρες των Εορτών και των επίσημων αργιών.

Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της, η δομή δηλ. έως την 31-12-2013 προσέφερε συνολικά (27.979) μεσημεριανά γεύματα σε απόρους συμπολίτες μας. Για να επιτευχθεί αυτός ο αριθμός των γευμάτων, η δομή δέχτηκε ως προσφορές και χορηγίες το συνολικό αριθμό των (14.165,20 kgr) τροφίμων .

Η δομή παρείχε επίσης υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης σε απόρους συμπολίτες μας και ο αριθμός των συνεδρίων που δέχτηκαν τις υπηρεσίες αυτές ανέρχεται στο συνολικό αριθμό των (460) συνεδριών.

Τέλος, η δομή πραγματοποίησε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, προσέλκυσε εθελοντές αλλά και χορηγίες – προσφορές τροφίμων .

 

β) ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ.

Η Δομή της Τράπεζας Χρόνου, ξεκίνησε την λειτουργία της τον Μάρτιο του 2013 και απασχολεί (4) τέσσερις εργαζόμενους.

Η δομή της Τράπεζας Χρόνου παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες ανταλλαγής προιόντων και αγαθών μεταξύ συμπολιτών μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της οικονομικής κρίσης.

Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της, η δομή δηλ. έως την 31-12-2013 στην επίσημη ιστοσελίδα της δομής Τράπεζας Χρόνου www.trapezahronou.gr αναρτήθηκαν συνολικά (135) αγγελίες και εκτελέσθηκαν συνολικά (207) συναλλαγές και ανταλλαγές προϊόντων και αγαθών .

Η Δομή της Τράπεζας χρόνου πραγματοποίησε αξιοσημείωτες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξωστρέφεια των υπηρεσιών της αλλά και του συνόλου της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τους (2) τελευταίους μήνες του έτους οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, παρουσίασαν σημαντικές αυξητικές τάσεις και ευελπιστούμε ότι θα καθιερωθεί στη συνείδηση των συμπολιτών μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπισης του φαινόμενου της φτώχειας και της έλλειψης χρημάτων συνεπειών της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας .

 

γ) ΔΟΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ.

Η Δομή του Γραφείου Διαμεσολάβησης, ξεκίνησε την λειτουργία της τον Μάρτιο του 2013 και απασχολεί (2) δύο εργαζόμενους.

Η δομή του Γραφείου Διαμεσολάβησης, παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες διαμεσολάβησης αλλά και δικτύωσης για τους συνδημότες μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της οικονομικής κρίσης.

Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της, δηλ. έως την 31-12-2013 το γραφείο διαμεσολάβησης έχει εξυπηρετήσει το συνολικό αριθμό των (1026) συμπολιτών μας και έχει παράσχει υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης με ατομικές συνεδρίες σε (153) συμπολίτες μας

Το γραφείο Διαμεσολάβησης είναι υπεύθυνο ουσιαστικά για το συντονισμό όλων των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης

συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξωστρέφεια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων αλλά και του συνόλου της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της Φτώχειας.

Οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Γραφείου Διαμεσολάβησης ενισχύθηκαν με τη βοήθεια (509) εθελοντών της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου Πατρέων που βοήθησαν όπου τους ζητήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

δ) ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

 

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελεί επί της ουσίας την ήδη υφιστάμενη δομή της Τράπεζας Τροφίμων, η οποία ενισχύθηκε με επιπλέον προσωπικό (5) πέντε εργαζομένων.

Η δομή όπως ήδη γνωρίζετε παρέχει υπηρεσίες διανομής αγαθών πρώτης ανάγκης σε απόρους συμπολίτες μας.

Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της δομής με την ανωτέρω συγκρότηση, δηλ από 20-03-2013 έως την 31-12-2013 η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Τράπεζας Τροφίμων, προσέφερε αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης στον μέσο όρο των (1.140) απόρων συμπολιτών μας σε διμηνιαία βάση και σε ετήσια βάση στον συνολικό αριθμό των (4.054) απόρων συμπολιτών μας ενώ συνολικά προσέφερε τον συνολικό αριθμό των (129.006) τεμαχίων, ειδών αλλά και βιοποριστικών αγαθών.

Η δομή επίσης παρείχε υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης σε απόρους συμπολίτες μας και ο αριθμός των συνεδρίων αλλά και των ατόμων που δέχτηκαν τις υπηρεσίες αυτές ανέρχεται στο συνολικό αριθμό των (3.681) συνεδριών κατά το χρονικό διάστημα αυτό.

Για να επιτευχθεί αυτός ο αριθμός των εξυπηρετούμενων συμπολιτών μας, η δομή δέχτηκε ως προσφορές και χορηγίες, το συνολικό αριθμό των (35.461) τεμαχίων, αγαθών αλλά και ειδών πρώτης ανάγκης ενώ τα υπόλοιπα είδη και αγαθά προμηθεύτηκαν μέσω του τακτικού Προϋπολογισμού του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων.

Τέλος, η δομή πραγματοποίησε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και προσέλκυσης εθελοντών.

 

Δείτε παρακάτω τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε κοινωνική δομή για το έτος 2013:

 

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2013 - Δείτε ΕΔΩ

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2013 - Δείτε ΕΔΩ

- ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013 - Δείτε ΕΔΩ

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2013 - Δείτε ΕΔΩ