Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Πάτρας

Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Πάτρας


 

 

Η  ανάγκη  των  καιρών  και  η  συνεργασία  όλων  µας,  γέννησαν  µια ιδέα  που  µε πολύ  προσπάθεια  θα  γίνει  σηµείο  αναφοράς  της αλληλέγγυας  Πάτρας.

Τοπικές  αρχές,  Κοινωνικοί  φορείς,  Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα,  επιχειρήσεις  και ευαίσθητοι δηµότες    συναντιόμαστε,    συζητάµε, προβληματιζόμαστε και δημιουργικά δρούµε, γιατί µαζί

«Χτίζουµε της Κοινωνικές Δομές της πόλης µας».

 

Τι είναι τα Κοινωνικά Συσσίτια;

Τα Κοινωνικά Συσσίτια είναι µία πρόσφατα ενταγμένη έννοια στο λεξιλόγιο και στη ζωή των πόλεων που δημιουργήθηκε λόγω των αναγκών της εποχής µας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φτώχειας.

Ειδικότερα,  η Δομή Παροχής Συσσιτίων του Δήμου Πατρέων:

 • διαθέτει υπηρεσίες σίτισης σε άπορους και άστεγους.
 • διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από εργαστήρια - βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων καθώς επίσης και από τους πολίτες.
 • εξασφαλίζει την τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 150 ωφελούμενους  ημερησίως.
 • υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση εθελοντών.
 • υποστηρίζει ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι που εξυπηρετούνται από την Δομή Παροχής Συσσιτίων είναι άποροι και άστεγοι δημότες οι οποίοι επιλέγονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων.

Η Δομή υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις δικτύωσης με σκοπό τη σύναψη συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την συλλογή πλεοναζόντων προϊόντων (π.χ. super markets, εργαστήρια-βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία κλπ).

 

Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι δικαιούχοι για την ένταξή τους στα Κοινωνικά Συσσίτια είναι τα παρακάτω :

 • Αίτηση Ενδιαφέροντος
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί µη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούμενη από  τη ΔΟΥ.
 • Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας  από Κοινωνικούς Λειτουργούς.
 • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δηµόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβληµα υγείας.
 • Κάρτα Ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους.
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες.

 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Ποια είναι και τι κάνουν.

Τα στελέχη των Κοινωνικών Συσσιτίων προέρχονται κυρίως από τον φορέα Λειτουργίας του και διακρίνονται σε διοικητικό προσωπικό, εργατικό προσωπικό και προσωπικό κοινωνικών επιστημόνων για την παροχή ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης των ωφελουμένων του προγράμματος καθώς και τις ευρύτερης κοινότητας.

 

Ποιοι και Πως µπορούν να βοηθήσουν;

Σε µία κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν µπορεί να μένει αμέτοχος και απαθής  απέναντι στις ίσες ευκαιρίες και στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών µε λόγια και πράξεις. Επομένως όλοι µας, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να συμβάλουμε στον στόχο του προγράμματος συμμετέχοντας σε αυτό εθελοντικά ως άτοµα, ως οµάδες ή ως επιχειρήσεις/εταιρείες.

Οι εθελοντικές προσφορές περιλαμβάνουν τα εξής:

•  Τρόφιμα: Σε καλάθια που βρίσκονται πλέον αν όχι σε όλα σε περισσότερα από τα super market της πόλης.

•  Εργασία

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το θέµα της κοινωνικής ευθύνης, εταιρικής ή µη, είναι υπόθεση όλων µας και όλοι ΜΑΖΙ ας το κάνουμε πράξη µέσω της Δομής των Κοινωνικών συσσιτίων του Δήμου µας. Ας στηρίξουμε την κοινωνία της οποίας µέλη είμαστε και όχι απαραίτητα µε χρήματα, καθώς στην περίπτωση των Κοινωνικών Συσσιτίων πιο χρήσιμα είναι τα προϊόν.

Κάθε ανάλογη Δομή για την επιβίωση της στηρίζεται στην παροχή προϊόντων από κοινωνικά ευπαθείς δικαιούχους του σε ικανοποιητική ποσότητα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να  καλύπτονται οι  ανάγκες τους. Συνεπώς, κάθε Συσσίτιο χρειάζεται κυρίως τη στήριξη των επιχειρήσεων/εταιρειών, τοπικών και µη, (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) καθώς αυτές καθίστανται ως οι πλέον κατάλληλοι προμηθευτές, αλλά φυσικά η στήριξη όλων των πολιτών είναι αυτή που θα  κάνει άκρως πετυχημένη την Δομή μας.

Απολογισμός Κοινωνικού Συσσιτίου - Δείτε ΕΔΩ...